• 1 rum0

Läs hela beskrivningen här

Fastighetsmäklare

Johan Sandstedt

08-641 10 00

0761-66 23 66

Skicka e-post

Såld

Detta objekt är sålt!

Ring oss för info 08-641 10 00

Fakta

 • Rum:

  1 rum0

 • Objekttyp:

  Fritidshustomt

 • Driftskostnad:

  4 833 kr

 • Tomtarea:

  1 828 m²

 • Tomttyp:

  Hörntomt, naturtomt, sluttningstomt och Bergstomt

Säljtankar?

Funderar du på att sälja din bostad?
Vi kontaktar dig!

Interiör
 • Antal rum: 1 rum0
 • Källa för area: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Byggnad - 1 plans fritidshus
 • Typ av byggnad: 1 plans fritidshus
 • Fasad: Stående träpanel
 • Stomme: Trä
 • Fönster: 1 glas
 • Bjälklag: Trä
 • Grundmur: Betong
 • Tak: Plåt
 • Grundläggning: Plintar
 • Ventilationstyp: Självdrag
 • Vatten/Avlopp: Kommunalt/enskilt sommarvatten, avlopp saknas.
 • Övrigt om byggnaden: Huset byggt någonstans under 1970-talet före Apeltuns ägo.
 • Driftskostnad: 4 833 kr/år
 • Driftskostnad fördelas enligt följande
  • El: 3 570 kr/år
  • Försäkring: 713 kr/år
  • Övrigt: 550 kr/år
  • Kostnadsposten:
   - Övrigt: represensterar årsavgift år 2012 till Västra Bjuröns Sportstugeförening.
   - Hushållsström: representerar abonnemangskostnad 2320 kr samt elhandel år 2011 på 1 250 kr.

 • Energideklaration utförd: Behövs ej
Övriga byggnader

  Förrådsbyggnad innehållande torrtoa, minibastu utan aggregat samt en liten verktygsbod.
  En liten minibod i storlek och utformning som ett utedass.
  Båda byggnader är från 1970-talet.

Taxering
 • Taxeringsår: 2009
 • Typkod: 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
 • Markvärde: 995 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 995 000 kr
Tomt
 • Tomtarea: 1 828 m²
 • Tomttyp: Hörntomt, naturtomt, sluttningstomt och Bergstomt
 • Tomtbeskrivning: Tomtarea 1 828 m² (friköpt). Tomten: hörntomt, naturtomt, sluttningstomt med Bergstomt.
 • Summa pantbrev: 5 000 kr
 • Rättigheter / Gemensamhetsanläggningar:

  Avtalsservitut Villa och Årlig Avgäld, Avtalsservitut Notvarp

  Servitut etc.:

  Nyttjanderätt Plats För Ledfyr Mm, Nyttjanderätt Område, Avtalsservitut Notvarp, Avtalsservitut Villa och Årlig Avgäld

  Planbestämmelser:

  Byggnadsplan (1953-05-18)

Övrigt
 • Beskrivning: Säljarens egen beskrivning av fastigheten:

  Fastigheten inköptes år 1979

  Byggnader:
  Tomten är obebyggd, bortsett från en arbetsbod, ca: 12 m², en mindre byggnad innehållande torrtoa, minibastu utan värmeaggregat samt en liten verktygsbod + en extrabod för färgburkar.
  Dessa byggnader har funnits sedan 70-talet och saknar byggnadslov.

  Kompostering:
  Latrinkompost finns (låda med två delar enligt tidigare rekommendationer)

  Brun:
  Borrades på 90-talet. Djup ca: 90 m. Dränkbar pump ("Värmdöpumpen") på ca: 40 m djup. Det är viktigt att inte ta ut för mycket vatten på en gång, då sänkt tryck i vattenpelaren skulle kunna medföra insug av fossilt saltvatten i botten på brunnen. Kapacitet med denna placering av pumpen ger ca: 90 liter som kan tas ut samtidigt. Sedan får man vänta en stund, tills vattenpelaren har stigit över pumpnivån igen. OM man säker pumpnivån för snabbare vattenuttag ökar man risken för saltinsug, som skulle kunna äventyra vattenkvalitén även i grannskapet. Vattnet är av god kvalitet men det har ej tagits några vattentesterin inkluderat ej heller radontestat.

  Sophämtning:
  Dispens finns eftersom tomten är "obebyggd" men gäller inte automatiskt för tillträdande. Avgiften f.n 1 666 kr/år debiteras av föreningen, och sopor lämnas och hämtas i föreningens byggnad nära Ångbåtsbryggan.

  Elavtal:
  Vattenfall. Kan ej övertas av köparen, som alltså måste teckna nytt avtal.

  Medlemsavgifter Västra Bjurön Sportstugeförening:
  En grundavgift som vid behov kompletteras enligt beslut på årsmötet. För år 2012 var årsavgiften 550 kr samt en extra engångsavgift om 700 kr för ny båt/gästangöringsbrygga.

Kartor