Stor Jordbruksfastighet på Gällnö

 • 3 500 000 kr bud

Jordbruksfastighet om 491847 m² på Gällnö med omnejd innehållande olika områden/skiften med öar varav en liten ö har en enkelt litet hus/bod med sovrum lekstuga, dass och ett soldäck samt brygga med renoveringsbehov. Ej el. Ang jordbruksfastigheten och vad som ingår i skogsmark, skogsimpediment och åker m.m. se fastighetsutdrag. Se även kartor över skiften/områden. Jakträtt finns och sköts om via öns byalag. Det finns flertal vattenområden via samfälld mark med fiskerätt. Åker och ängsmark arrenderas och brukas idag av en annan gård/bonde (inget arrende har utgått sista åren). Det finns nötkreatur på ön. Fastigheten är delägare (det finns 7 gårdar på Gällnö) i flertal samfällda områden marker och vattenområden. SÄLJARENS INFO: Se karta PDF fil i 2 delar över skiftena, öarna, åkrarna och fiskevattnen. (Allt märkt 4:10). Där fiskevatten gränsar mot farled är det “byavatten” ut till midvatten vilket innebär att det är byalagets vatten som i princip alla i byalaget har tillgång till. Byn har ett jaktlag. (I princip gårdsägarna och några bofasta på ön födda). Man jagar rådjur och när “Stockholmarna” åkt hem kan man jaga sjöfågel (vilket inte är så populärt hos sommargästerna). Med tanke på att den har minskat vet jag inte hur det är nu för tiden.Byalaget har ett antal samfälligheter och samfällda vägar. Båtsmanstorpet några öar o grund, samt 2 sjövisten med bryggor men där är inte 4:10 delägare. Gällnö är en av mellanskärgårdens mer originella öar. Med flikiga stränder, en smal grusväg, flera skyddade naturhamnar och ett välbevarat odlingslandskap ligger trivsamt rödmålade bodar, båthus och boningshus väl samlat under knotiga äppelträd i Gällnö by.

Denna fastighet förmedlas genom Zenit Advokatbyrå HJ AB och en offentlig auktion kommer att hållas senare i höst (okt/nov). KONTAKT - FRÅGOR -INFORMATION och dag för offentlig auktion m.m. sker genom fastighetsmäklare HANS FREDBLAD 070-3162520. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren vill sälja. Lagfartskostnad utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt.(avser fysiskt person). Pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget belopp. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Läs hela beskrivningen här

Fastighetsmäklare

Hans Fredblad

070-316 25 20

Skicka e-post

Intresserad av den här bostaden?Säljtankar?

Funderar du på att sälja din bostad?
Vi kontaktar dig!

Tomt
 • Tomtarea: 491 847 m²
 • Rättigheter / Gemensamhetsanläggningar:

  Värmdö Gällnö FS:14, Värmdö Gällnö S:2, Värmdö Gällnö S:3, Värmdö Gällnö S:4.
  Skattetal: Mantal. 7/32.

  Avtalsservitut Kraftledning(5 st); Ledningsrätt Starkström

  Officialservitut Gång-Och Kreatursväg

  Servitut etc.:

  Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning

Övrigt
 • Beskrivning: Jordbruksfastigheten består av ett antal skiften se kartor.

Kartor