Sjötomt på Torö med högt och fritt sydvästläge

 • 3 rum varav 2 sovrum

Välkommen till Berghem på Torö. Här finns en helt fantastiskt sjötomt i kvällssolsläge med nybyggd altan. Till Berghem tar man sig med bil på 50 minuter från stan. Man parkerar en liten bit ifrån huset där det finns en uppställningsplats för ett flertalet bilar, sen får man gå cirka 150 meter till huset. I dagsläget finns det inget vatten och inget avlopp, el finns indraget. Huset är byggt i början på 80-talet och med enkla medel så går det lätt att höja denna fastighet till nästa nivå. Runt om de 6 st fastigheterna som ligger på Berghem så finns en nybildad samfällighet där sandstrand och övriga gemensamma ytor finns. Se fastighetskarta under bilder. I anslutning till fastigheten finns en stenkista/brygga som det är möjligt att bygga vidare på och använda som sin egen, här kan man bada och förtöja sin båt.

Denna fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov. Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Inom strandskyddat område krävs det i många fall dispens för att utföra åtgärder. Det krävs särskilda skäl för att dispens ska meddelas. Inom strandskyddat område får inte följande åtgärder göras utan dispens:

Nya byggnader uppföras.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Åtgärder som vidtas väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

För att få anlägga en brygga inom ett område som omfattas av strandskydd krävs dispens. Detsamma gäller om du ska ersätta en befintlig brygga med en ny. Du får däremot renovera en brygga utan dispens. En ansökan om dispens ges oftast in till kommunen.

En ansökan om dispens ges oftast in till kommunen. För att få dispens krävs att bryggan inte försämrar villkoren för växter och djur eller allmänhetens tillgång till platsen. Därutöver krävs att det finns ett så kallat särskilt skäl. Vilka de särskilda skälen är framgår av miljöbalken. Det vanligaste skälet till att dispens ges är att området redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet. Det kan t.ex. röra sig om en brygga som ska anläggas som ersättning för en befintlig brygga, eller en brygga som ska anläggas så nära ett bostadshus att allmänheten på grund av bostadshusets hemfridszon inte har någon rätt att vistas vid stranden. Behövs bryggan för att du ska kunna ta dig till din fastighet är det också ett skäl för dispens. Det är dock normalt sett svårt att få dispens för att anlägga en brygga där det tidigare inte funnits någon. På landsbygden finns fler skäl att få dispens om området där din fastighet ligger är utpekat av kommunen som ett landsbyggdsutvecklings-område.

Om du bygger en brygga utan dispens så kan kommunen i efterhand förelägga dig att riva bryggan. Det går att ansöka om dispens i efterhand men har du anlagt en brygga utan att först ansöka om dispens riskerar du att anmälas för miljöbrott. Du kommer också att få betala kostnaderna för kommunens tillsyn.

För en mindre privat brygga krävs inget bygglov. Ska arbete utföras i vattnet, vilket normalt är fallet vid anläggandet av en brygga, måste du i allmänhet göra en så kallad anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen i förväg.

Här finns många många öar med härliga klipp- och strandbad. Tuffar du runt i egen båt hittar du snabbt ett eget ställe där du kan spendera dagen. Ett perfekt sätt att uppleva denna skärgård är att paddla kajak, här erbjuds härliga naturupplevelser i den rofyllda skärgården där du ofta kan få en ö helt för dig själv. Du kan välja om du vill paddla i skyddade vatten inomskärs eller om du vill ut och nosa på horisonten.

Torö är ett suveränt semesterparadis som du når strax under timmen med bil från Stockholm. Kommunala färdmedel går också bra med pendeltåg till Nynäshamn och sen buss till Svärdsö. Längst ut på Torös sydvästra udde ligger Ören den omtalade vackra Torö Stenstrand. Stranden är känd som Sveriges mest brutalaste smultronställe för surfare. Sommartid erbjuder Torö, ett Rökeri vid Tottnäs i början på ön, och i slutet av ön finns krogen Sjöbodarna på Ankarudden. Här kan du avnjuta en middag eller lunch med utsikt över kobbar och skär. Från Ankarudden kan du också ta en reguljär båttur ut till Landsort (Öja). Öja kan stoltsera med kala klipphällar i horisontläge, restauranger samt sin omtalade fyr som gjort avtryck i hela Stockholms Skärgård.

Till Nynäshamn är det cirka 1 mil där all tänkbar service finns. Skärgårdsbodarna i hamnen erbjuder alla möjliga delikatesser från havet och här går även dagsturer ut med båtar till närliggande öar.

Läs hela beskrivningen här

Fastighetsmäklare

Jeannette Mattsson

070-528 28 80

Skicka e-post

Såld

Detta objekt är sålt!

Ring oss för info 08-641 10 00

Fakta

 • Area:

  31 m²

 • Rum:

  3 rum varav 2 sovrum

 • Objekttyp:

  Fritidshus

 • Driftskostnad:

  3 600 kr

 • Tomtarea:

  3 340 m²

  Interiör
  • Antal rum: 3 rum varav 2 sovrum
  • Boarea: 31 m²
  • Källa för area: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
  Byggnad - 1 plan
  • Typ av byggnad: 1 plan
  • Byggnadsår: 1983
  • Fasad: Trä
  • Stomme: Trä
  • Fönster: 2-glasfönster isoler
  • Bjälklag: Trä
  • Tak: Plåt
  • Grundläggning: Plintar
  • Ventilationstyp: Självdrag
  • Vatten/Avlopp: Vatten och avlopp saknas. Som riktpris brukar man säga att en borrad brunn kostar mellan 60 000 – 90 000 kr. Detta är oftast fördelat på materialkostnader (cirka 15 000-30 000 kr) och pris för arbetskraften (runt 30 000-60 000 kr, eller 500-1000 kr/timme). Till detta kan komma extra kostnader i form av resekostnader, besiktning med mera.
  • Driftskostnad: 3 600 kr/år
  • Driftskostnad fördelas enligt följande
   • Renhållning: 1 600 kr/år
   • Försäkring: 2 000 kr/år
  • Energideklaration utförd: Ej utförd
  Övriga byggnader

   Förråd, och ett halvfärdigt dusch- och tvätthus.

  Taxering
  • Taxeringsår: 2018
  • Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
  • Byggnadsvärde: 334 000 kr
  • Markvärde: 3 548 000 kr
  • Totalt taxeringsvärde: 3 882 000 kr
  Tomt
  • Tomtarea: 3 340 m²
  • Rättigheter / Gemensamhetsanläggningar:

   Samfällighet: Nynäshamn Berghem S:1

  Kartor